Невроза е нервно разстройство, което се характеризира с тревожност и поведение на отричане. Пациентите са в състояние на дистрес. Те се чувстват неадекватно и несигурно в света, който те усещат като опасен и враждебен. Невротиците развиват начин на живот, който има за цел да ги предпази от проблемите, с които се сблъскват в заобикалящия ги свят. Цялата им енергия е насочена за самозащита от лъжливо-възприетите опасности. По този начин, те нямат време за другите хора и междучовешки взаимоотношения при тях страдат в значителна степен.
През последните години се увеличава честотата на така наречените “непсихотични” психични заболявания. Става въпрос именно за невротичните и депресивните разстройства. Сериозни международни проучвания показват, че около 20-25% от хората в даден момент от живота си се разболяват от клинично значим епизод на невроза или депресия, изискваща специализирана помощ и лечение. Това е изключително голяма цифра, а големият проблем е, че сравнително малка част от тези пациенти се обръщат към психиатър. Смята се, че не повече от 1/4 от пациентите с невроза или депресия отиват на лекар. Още по-малка част от тях се консултират с психиатър.

Видове

  • Тревожна невроза – тя е най-честият тип от всички видове. При нея пациентите изпитват болезнен и неоправдан страх, понякога стигащ до паника и често асоцииран със соматични симптоми (симптоми от страна на тялото).
  • Депресивна невроза – тук пациентите се чувстват обезсърчени за различен период от време. Те са в конфликт със себе си и могат да претърпят загуби в междуличностните отношения или затруднения в средата поради някакво събитие.
  • Хипохондриална невроза – при нея пациентите са свръх загрижение към телесните си функции и редица предполагаеми заболявания. Това състояние е често срещано в по-късна възраст и по-често засяга жените.
  • Хистерична невроза – този тип се разделя на два подвида: конверсивен – с белези на физическо заболяване, като парализа или загуба на слуха, без наличие на подлежащо заболяване, и дисоциативен тип – който включва реакции като амнезия и раздвояване на личността.
  • Обсесивно – компулсивен тип– това е психическо нарушение, при което пациентите страдат от постоянни нежелани мисли (обсесии), съчетани с повтарящи се, подобни на ритуал действия, създадени, за да намалят дискомфорта им (компулсии). Засегнатият от състоянието осъзнава нереалистичността на мислите и ритуалите, но в същото време не може да ги контролира. Например пациент, който има постоянен страх от микроби, мие ръцете си постоянно през целия ден.
  • Фобиен тип – тук се включват различни страхове, които пациентът осъзнава. Въпреки че те са ирационални, пациентите не могат да се освободят от тях. Този тип се среща по-често при тийнеджъри, млади възрастни и жени.

ВИТАМИКС ЗА НЕРВИ КАПСУЛИ * 30 Оказва благоприятно въздействие върху дейността на сърдечно-съдовата система;
Подпомага дейността на нервната система;
Спомага за намаляване чувството на умора и отпадналост.

Активни съставки:
Валериана, Магнезий, Маточина, Пасифлора, Витамин В6.