Изкълчването представлява трайно и пълно разместване на ставните повърхности на костите, формиращи дадена става. Травматичните изкълчвания настъпват внезапно под въздействие на външна сила.
Обикновено силата действа индиректно върху ставата. Съществуват още вродени и патологични изкълчвания.
Изкълчването често е съпроводено с разкъсване на ставните връзки. Най-често се изкълчват раменната, лакътната и глезенната става. Признаците са рязка и силна болка в момента на травмата, промяна на външните очертания на ставата, обездвижването и, удължаване или скъсяване на крайника.

Първата помощ при изкълчване се състои главно в обездвижване на крайника чрез стегната, фиксирана към тялото превръзка. Необходимо е и шиниране с подръчни или специални средства. Забранява се наместването на изкълчената става от немедицинско лице.
Обездвижването (имобилизацията) зависи от вида на изкълчванията.

Потърсете медицинска помощ незабавно, ако:

  • Имате съмнение за счупена кост или изместена става.
  • Чувствате изтръпване или вцепеняване, което свързвате с травмата. Това може да е индикация за засегнат нерв.
  • Нараненото място е студено или бледо. Това може да означава, че са увредени кръвоносни съдове и е прекъсната циркулацията на кръвта.

Подобни травми при децата са особен случай. Заради израстването им техните кости, мускули и сухожилия могат да реагират различно при травма. Родителите имат основание да се притесняват за евентуално счупване. Запомнете, че дори пострадалият да е в състояние да се движи, все още е възможно да има счупена кост.
Целта на лечението при навяхване и изкълчване е да се възстанови нивото на функциониране на засегнатата част такова, каквото е било преди травмата. Времето за възстановяване зависи от това, колко сериозно е нараняването. Понякога лечението може да трае само няколко дни, но често продължава с месеци.

Фелоран гел е ефективно средство при навяхвания, изкълчвания, счупвания. Фелоран гел притежава изразени противовъзпалителни, противоревматични и противооточни свойства. След втриване гелът прониква лесно в кожата и подкожните тъкани като намалява възпалението и болката при движение.